Ιαματικά Λουτρά Πολιχνίτου – Hot Springs Polichnitos

The Hot Springs Polichnitos will be closed 6/2/2017 to 16/4/2017 for repair and renovation of the facilities.

Γίνεται γνωστό ότι, τα Ιαματικά Λουτρά Πολιχνίτου, θα παραμείνουν κλειστά και δεν θα λειτουργήσουν από 6/2/2017 έως και 16/4/2017, λόγω εργασιών επισκευής και ανακαίνισης των εγκαταστάσεων.

Hot Springs Polichnitos

Hot Springs web site

Hot Springs facebook page

Please share with your friends.
Facebook
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
Pinterest
INSTAGRAM
Vimeo
This entry was posted in News by Robin. Bookmark the permalink.
Robin

About Robin

We started visiting Lesvos such a long time ago we can't remember when. We simply fell in love with the island in general and Molyvos in particular. In 2005 we bought some land and tried to manage the building of our house from the UK. Holidays became site visits and our house was [mostly] completed in 2007. In 2009 we sold up in the UK and moved to Molyvos. This is now our home and we count ourselves amongst the luckiest of the lucky. I am a member of the Molyvos Tourist Association, providing photographs for their brochures and general publicity. Most of my time is spent on activities to encourage tourism or taking photographs of one of the most beautiful places on earth. I also produce calendars and sell them on-line through Lesvos Calendars. Please visit and have a look. You can also see more of my photographs on my  Robin Sanders Photography website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *